Rozhodnutí zadavatela: Omítky Měšice

Výběrové řízení není realizováno dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice Jihočeského kraje Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi. Jedná se o zakázku malého rozsahu v režimu čl. 7.