Výběrová řízení

Rozhodnutí zadavatela: Omítky Měšice

Výběrové řízení není realizováno dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných...

Dodání 2 kusů schodolezů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice Jihočeského kraje Zásady pro...