Vzdělávání ve škole III

Název projektu:      Vzdělávání ve škole III

 

Příjemce dotace

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor,

Náměstí T. G. Masaryka 788

Registrační číslo

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003712

Operační program

Jan Amos Komenský

Číslo a název výzvy

02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění

Prioritní osa

Priorita 2 - Vzdělávání

Financování projektu

76,74 % z Evropského sociálního fondu plus

23,26 % ze státního rozpočtu ČR

                                                

Období realizace projektu: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

 

Zaměření projektu:

 

Číslo aktivity

Název aktivity

1.III/8

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10

Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

1.III/12

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ

1.VIII/2

Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM