2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor: Agropodnikání, Ekonomika a podnikání)

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní studium

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 15 

 

Ekonomika a podnikání

Počet volných míst 14

  

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 13. 5. 2019

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná jako

pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis)

 

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola

 (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou)

 

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 23. 5. 2019 od 9.00 v budově školy.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 23. 5. 2019 obvyklou formou.

 

  

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

  

V Táboře 2. 5. 2019