2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

 

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 5

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. 5. 2023.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch v 1. pololetí 9. třídy).

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy  7.6.  2023 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 8. 6. 2023 na www.szestabor.cz. 

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 20

Požadujeme ukončené základní vzdělání doložené  ověřenou kopií vysvědčení ze základní školy 9. třídou (případně  8. třídou).

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30. 5. 2023.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 31. 5. 2023 na www.szestabor.cz. 

 

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy

V Táboře 16.5.2023