2. kolo přijímacího řízení - STŘEDNÍ ŠKOLA

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 denní studium

Počet volných míst 15

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 20

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 8

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 7.7. 2020

 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis). V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

 Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy  14.7. 2020 od 9.00 v budově školy. 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 15.7. 2020 obvyklou formou.

 

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy 

V Táboře 29.6.2020