3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor Agropodnikání, Ekonomika a podnikání)

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia

  

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 20 dálkové studium

 

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 15 denní studium

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 10. 6. 2019

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis).

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 18. 6. 2019 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oznámíme 18. 6. 2019 obvyklou formou.

 

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

V Táboře 27. 5. 2019