3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 denní studium

Počet volných míst 11

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 19

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 8

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 14.8. 2020.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis). V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou). Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 24.8. 2020 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oznámíme 25.8. 2020 obvyklou formou.

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

 

 

 

V Táboře 16.7. 2020