5. kolo přijímacího řízení - Střední škola

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 dálkovou formu studia

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 19 dálkové studium

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 20. 9. 2019

 

Kritéria 5. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis).

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 26.9. 2019 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 5. kola přijímacího řízení oznámíme 30. 9. 2019 obvyklou formou.

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

V Táboře 30. 8. 2019