Aktuální informace - od 18. září 2020 povinnost nosit roušky i při výuce