COVID 19 - doplnění informace

Testování žáků pokračuje – dle pokynů MŠMT testujeme neočkované žáky v pondělí 6.12. 2021 a následně každé pondělí školní výuky až do února.

 

COVID 19 - informace

Dle platných nařízení vlády jsou povinni všichni žáci, studenti i učitelé nosit ve společných prostorách respirátory, chránící dýchací cesty (NOS, ústa).

Pokud je při pravidelném testování zjištěn pozitivně testovaný žák, doporučuji nosit ochranu dýchacích cest až do rozhodnutí KHS o dalším postup i ve výuce.

Dále při výuce očkovaní a testování žáci respirátor nosit nemusí.

Nezapomínejte na základní pravidla, která nás všechny pomáhají chránit:

1.      ochraňuj sebe (respirátor, rouška, desinfekce rukou, rozestup),

2.      desinfikuj okolní prostředí a předměty v něm – kliky, lavice, klávesnice, zábradlí atd.

 

29. 11. 2021 se opět testuje ve škole antigenními testy:

  • testují se neočkovaní žáci,
  • testuje se ve třídě určené pro 1. vyučovací hodinu v 7.45 – 7. 50 hodin, tj. ihned na začátku výuky,
  • žáci mají po dobu testování nasazen respirátor (vyjma provádění samoodběru)
  • pokud se žák za závažných důvodů nedostaví do vyučování v určenou hodinu, testuje se u ing. Jíchové – č. dveří 64.
  • pokud žák odmítne testování,  musí po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor, nesmí cvičit,
  • antigenně pozitivně otestovaný žák jde izolace. Nezletilého žáka si vyzvednou zákonní zástupci, zletilý žák je poučen o chování při cestě ze školy a opouští školu. Žáci (rodiče) domluví   přes praktického lékaře PCR test, který je zanesen tímto do systému,
  • v nemocnici Tábor  mají být v pondělí navýšené kapacity PCR testů pro účely škol,
  • testující vyučující ihned zaznamená do systému výsledek testování a v případě pozitivního žáka připraví vyplněný tiskopis, který předá rodičům. Ředitelce školy nahlásí jméno a příjmení, třídu testovaného žáka pro účely oznámení KHS,
  • neočkovaní zaměstnanci předloží výsledek rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.