Den otevřených dveří

Vážení uchazeči, rodiče,

srdečně Vás zveme dne 21. ledna 2022 od 10.00 do 16.00 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

V letošním roce otevíráme pro střední školu 2 obory Agropodnikání a Ekonomika a podnikání, s několika zaměřeními.

Vyšší odborná škola nabízí uchazečům s maturitní zkouškou vzdělávací program Péče o krajinu s 3 zaměřeními.

Zájemcům o studium podáme informace o studiu a  přijímacím řízení v aule školy v 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 hodin.

Bude umožněna prohlídka školy, Domova mládeže při VOŠ a SZeŠ Tábor, Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor a Školního statku v Měšicích.

Na Školním statku v Měšicích budete moci navštívit cvičnou halu, ve škole odborné laboratoře. Vše bylo zrekonstruované v mnohamilionových nákladech v projektu Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace vybavení školy pro přírodovědné a odborné vzdělávání“ ze zdrojů EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Jihočeského kraje.

Doufám, že nám pořádání DOD nic nepřekazí.

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

 Ing. Blažena Hořejší s pedagogickým sborem VOŠ a SZeŠ Tábor