Informace pro budoucí 1. ročníky VOŠ a SZeŠ Tábor

MILÍ ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ, VÁŽENÍ RODIČE,

31. srpna 2020 se bude konat informativní rodičovská schůzka od 15:00 hodin v budově VOŠ a SZeŠ Tábor, číslo učebny (učeben) ještě upřesníme.

Těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2020/2021.

 

Přejeme Vám krásné léto, nezapomenutelné zážitky a hlavně pevné zdraví

 

Ing. Blažena Hořejší

ředitelka školy