INFORMACE PRO UCHAZEČE

Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů se koná 8. června 2020 od 8.30 hodin z matematiky a od 10.55 z českého jazyka.

Rozpis uchazečů do učeben bude u vstupu ve vestibulu školy a na jednotlivých učebnách.