Jak jsme slavili republikové kulatiny

Ve čtvrtek 25. 10. na naší škole proběhlo slavnostní dopoledne, kdy jsme si všichni připomněli 100. výročí založení samostatného státu. Sázela se lípa, zpívala se ta naše písnička česká, soutěžilo se o pohár republiky a nechyběla ani pohybová sestava v sokolském duchu.

Nejprve byl v jednotlivých třídách odstartován projekt všech všeobecně vzdělávacích předmětů „Co by měli cizinci vědět o České republice“. Žáci si vylosovali témata, na nichž budou ve skupinách pracovat během celého školního roku. Co nejnápaditější výsledky svého úsilí pak budou na samém konci roku prezentovat v rámci celoškolního projektového dne.

V botanické zahradě byla slavnostně vysazena LÍPA SPOLUPRÁCE. Našimi hosty byli nejbližší sousedé - studenti a učitelé Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Tábor. Čtvrťáci Martin Stehlík a Filip Hojsák nejprve zpěvem několika národních písniček provázeným hrou na akordeon a trubku navodili tu správnou vlasteneckou atmosféru. Ředitelé obou škol Ing. Blažena Hořejší a Mgr. Marek Novotný ve svých projevech zdůraznili, proč je potřeba připomínat zásluhy našich předků, kteří pro nás před sto lety vybojovali národní samostatnost a demokratické politické poměry. V dnešních zdánlivě bezpečných časech často zapomínáme, že hmotný dostatek, klid na práci a přátelské sousedství není samozřejmostí. O tom, jak je lípa srdčitá užívána jako jeden z našich národních symbolů, zajímavě hovořila PhDr. Jindřiška Bumerlová. Oba ředitelé se chopili lopaty a obsypali hlínou štíhlý kmen mladičké lipky ovinuté trikolorou.

A pak už se republiková stovka slavila pohybem. Všichni jsme se přesunuli do táborské sokolovny. Studenti čtvrtého ročníku pod vedením Mgr. Dagmar Šťastné nacvičili efektní podívanou – pohybovou sestavu v sokolském duchu. Následoval turnaj v kinballu.  Vzduchem poletoval obrovský míč, pod nímž se odhodlaně srocovala čtyřčlenná družstva jednotlivých tříd.  A kdo nakonec zaslouženě vyhrál pohár republiky? Diana, Jakub, Michal a Dominik ze 2.A. Blahopřejeme!

IMG_0302.JPG IMG_0287.JPG

 IMG_0291.JPG

 IMG_0294.JPG

 IMG_0295.JPG

 IMG_0300.JPG