Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

říjen 2019 – únor 2020

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá opět v tomto školním roce 2019 – 2020 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Tento kurz nahrazuje minimální zemědělské vzdělání potřebné pro zahájení činnosti a podnikání v zemědělství a je nezbytným předpokladem pro získání patřičných dotací / Mladý zemědělec /. Kurz bude otevřen a zahájen při minimálním počtu zájemců – 8.

Kurz bude probíhat vždy ve středu – plánované přednášky a semináře. Část Kurzu je možno realizovat formou e-learningu a zasíláním studijních materiálů. 

Předpokládaný termín zahájení: třetí dekáda října 2019.

Předpokládaný termín ukončení: únor 2020.

Cena kurzu: 13.500,- Kč.

Požadavky na absolvování kurzu:

1/ zpracovaný podnikatelský záměr

2/ úspěšné zvládnutí výstupního testu 

3/ zaplacený poplatek 13.500,- Kč

4/ vypracovaný a odevzdaný Deník praxe 

Výstupem Kurzu je osvědčení – certifikát – o úspěšném absolvování.     

Případní zájemci se mohou přihlásit u ing. Ladislava Kostrůnka, vedoucího kurzu, mob. 776125534, e-mail:px@szestabor.cz / do e-mailu uveďte jméno a příjmení a kontakt na sebe – mobil, e-mail /.

V případě naplnění Kurzu budou všichni zájemci osloveni současně s určením termínu úvodní schůzky, kde budou sděleny veškeré podstatné informace o jeho průběhu, organizaci, náplni, harmonogramu.