Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá opět v tomto školním roce 2021 – 2022 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Tento kurz nahrazuje minimální zemědělské vzdělání potřebné pro zahájení činnosti a podnikání v zemědělství a je nezbytným předpokladem pro získání patřičných dotací (Mladý zemědělec). Kurz bude otevřen a zahájen při minimálním počtu zájemců – 8.

Kurz bude probíhat vždy ve středu – plánované přednášky a semináře. Část Kurzu je možno realizovat formou e-learningu a zasíláním studijních materiálů. 

Předpokládaný termín zahájení: listopad 2021

Předpokládaný termín ukončení: březen 2022

Cena kurzu: 13.500,- Kč

Požadavky na absolvování kurzu:

  1. zpracovaný podnikatelský záměr;
  2. úspěšné zvládnutí výstupního testu;
  3. zaplacený poplatek 13.500,- Kč;
  4. vypracovaný a odevzdaný Deník praxe. 

Výstupem Kurzu je osvědčení – certifikát – o úspěšném absolvování.     

Případní zájemci se mohou přihlásit u Ing. Ladislava Kostrůnka, vedoucího kurzu, mob. 776125534, e-mail:px@szestabor.cz (do e-mailu uveďte jméno a příjmení a kontakt na sebe – mobil, e-mail).

V případě naplnění Kurzu budou všichni zájemci osloveni současně s určením termínu úvodní schůzky, kde budou sděleny veškeré podstatné informace o jeho průběhu, organizaci, náplni, harmonogramu.