Kurz pro výkon obecných zemědělských činností říjen 2018 – únor 2019

 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá opět v tomto školním roce 2018 – 2019 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Tento kurz nahrazuje minimální zemědělské vzdělání potřebné pro zahájení činnosti a podnikání v zemědělství a je nezbytným předpokladem pro získání patřičných dotací / Mladý zemědělec /. Kurz bude otevřen a zahájen při minimálním počtu zájemců – 8.

 

 

 

Předpokládaný termín zahájení: polovina října 2018

 

Předpokládaný termín ukončení: měsíc únor 2019

 

Cena kurzu: 12.500,- Kč

 

Výstupy kurzu: 1/ zpracovaný podnikatelský záměr

 

                            2/ úspěšné zvládnutí výstupního testu – 70 otázek

 

                           3/ zaplacený poplatek

 

                           4/ vypracovaný a odevzdaný Deník praxe     

 

 

 

Případní zájemci se mohou přihlásit u Ing. Ladislava Kostrůnka, vedoucího kurzu, mob. 776125534, e-mail:px@szestabor.cz.