Kurzy pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurzy pro získání odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

     S účinností od 1. 12. 2017 nabývá platnost novela rostlinolékařského zákona o získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Zákonné podmínky k získání odborné způsobilosti jsou uvedeny v § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 299/2017 Sb.).

     Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře bude v letošním školním roce 2019/2020 v jarním období, pravděpodobně v měsíci březnu  (přesný termín bude na www. stránkách školy zveřejněn po upřesnění a dohodě s lektory) pořádat základní Kurz I. stupně a prodlužovací Kurz I. stupně (pro držitele již dříve získaného oprávnění na naší škole) pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

     Žádám případné zájemce o zaslání písemné přihlášky na níže uvedenou e-mailovou adresu, a to včetně všech potřebných údajů (jinak nebudou zařazeny do seznamu zájemců):

Ing. Ladislav Kostrůnek, e-mail: px@szestabor.cz

 

Přihláška žadatele o nové oprávnění musí obsahovat:

1/ Jméno a příjmení žadatele

2/ Datum a místo narození

3/ Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4/ Kontakt (mobil, e-mail)

 

Přihláška žadatele o prodloužení oprávnění musí obsahovat:

1/ Jméno a příjmení

2/ Datum a místo narození

3/ Místo trvalého pobytu, včetně PSČ

4/ Datum absolvování základního kurzu I. stupně

5/ Datum ukončení platnosti oprávnění I. stupně

6/ Místo vydání oprávnění I. stupně

7/ Číslo vydaného oprávnění (18-ti místný číselný kód)

8/ Kontakt (mobil, e-mail)