Novinka ve vzdělávací nabídce

!POZOR!

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření : Management potravinářských výrob a zdravého životního stylu

                      Podnikání v EU a řízení projektů

letak_szes2.jpg