Opatření ředitelky školy k zahájení provozu školy od 11. 5. 2020

Vážení žáci a studenti,

Jak jistě víte, dne 11. května vám začíná období přípravy na maturitní zkoušku a pokračuje výuka 3. ročníku VOS - další informace zde.

Výuka bude na SŠ probíhat formou konzultací dle stanoveného plánu. Prosím sledujte stránky školy.

V případě, že někdo z Vás se konzultací nemůže zúčastnit z důvodů zařazení do rizikové skupiny ( (viz bod 2 – 8 na čestném prohlášení) nebo pokud některý z těchto bodů naplňuje jakákoli osoba, která s vámi žije ve společné domácnosti, oznamte tuto skutečnost do zítřka 5.5. 2020 na e-mail ing. Plašilové – zástupkyně ředitelky plasilova@szestabor.cz – Uveďte jméno, příjmení a třídu.

Vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ a seznámení se s rizikovými faktory odevzdáte při prvním vstupu do školy vyučujícímu.

Přeji Vám zdraví a hodně sil do nadcházejícího období.

S pozdravem

Blažena Hořejší