Podpora polytechnického vzdělávání - nabídka aktivit

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

 

„Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání.

 

Nabídka podaktivit projektu/říjen 2021:

 

Blok kroužků:

v  Kroužek ekologické výchovy a biologie

v  Kroužek chovatelských dovedností

v  Kroužek práce s moderní zemědělskou technikou

Projektové dny: 

v  Biologie a chemie

v  Environmentální

v  Zemědělství, vztah ke zvířatům

v  Zdravý životní styl

PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK

 

Kroužky budou probíhat 1x za měsíc říjen - červen 2021/2022. Termín konání bude stanoven po dohodě s lektory jednotlivých kroužků.

 

NÁZEV KROUŽKU (výběr jedné z možností)

Kroužek ekologické výchovy a biologie

Kroužek chovatelských dovedností

Kroužek práce s moderní zemědělskou technikou

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ……………………………………………………….

DATUM NAROZENÍ……………………………………………………….

BYDLIŠTĚ…………………………………………………………………..

TEL. ČÍSLO………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………