Přijímací řízení - 3. kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 denní studium

Počet volných míst 13

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 20

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 6

  

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 16.8. 2021

  

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako

pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis)

 

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola

 (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou)

 

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy  25. 8. 2020 od 9.00 v budově školy.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oznámíme 25.8. 2020 na www.szestabor.cz.

 

 

  

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy

  

V Táboře 2.7.2021