Přijímací řízení - 4. kolo

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 denní studium

Počet volných míst 11

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 20

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 5

  

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 10.9.2021.  

Kritéria 4. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis). 

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola  (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat školní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy. 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení oznámíme 15.9.2021 na www.szestabor.cz.   

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy  

V Táboře 30.8. 2021