Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení VOŠ 

šk. rok 2021/2022

1. kolo

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Přijatí uchazeči:

Denní forma studia

2142021

2132021

1712021

2052021

2462021

2452021

2382021

 

Dálková forma studia: 

2062021

2102021

2152021

2112021

 

V Táboře 29.6. 2021 Ing. Blažena Hořejší, v.r.