Přijímací řízení VOŠ - 4. kolo - výsledky

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

denní forma

č. j.

296/2021

299/2021

311/2021

 

dálková forma

č. j.

309/2021