Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019

Dle § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na čtvrtek 31.10. a 1.11. 2019 ředitelské volno.

Blažena Hořejší

Ředitelka školy