STÁLE JEŠTĚ PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Stále máme volná místa!!! Neváhejte své "ratolesti" přihlásit!!!

Uzávěrka přihlášek je 25. 6. 2019

 

Informace na: https://szestabor.cz/letni-primestsky-tabor-2019