Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 dálkové studium

Počet volných míst 21.

Požadujeme ukončené základní vzdělání doložené ověřenou kopií vysvědčení ze základní školy 9. třídou (případně 8. třídou).

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 30.7. 2024.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oznámíme 8.8. 2024 na www.szestabor.cz.

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy

V Táboře 24.6.2024