Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

31. května 2022

 

2532022        112,25

2542022

2582022

2632022

2492022

2572022

2562022         70,25

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Dle § 60 g, odst. 6,7 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí - li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí v dané střední škole. Posledním dnem doručení se považuje předání provozovateli poštovních služeb.

 

V Táboře 31. 5. 2022

Ing. Blažena Hořejší, v.r.