Výsledky 4. kola přijímacího řízení VOŠ Tábor dálková forma

Šk. rok 2022/2023

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Přijatí uchazeči: 3652022