Výsledky přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor pro školní rok 2019/20

Všem účastníkům přijímacího řízení blahopřejeme!

ze dne 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019

obor: Agropodnikání 41-41-M/01 - denní forma

Pořadí

Evidenční číslo uchazeče

Počet bodů

1.

1912019

131

2.

1932019

129

3.

1682019

118

4.

1792019

117

5.

1242019

117

6.

1832019

117

7.

1862019

116

8.

1322019

116

9.

1482019

111

10.

1542019

108

11.

1782019

105

12.

1132019

105

13.

1142019

105

14.

1282019

104

15.

1642019

102

16.

1182019

96

17.

1822019

93

18.

1922019

92

19.

1812019

92

20.

1532019

91

21.

1902019

90

22.

1802019

89

23.

2022019

88

24.

1632019

86

25.

2012019

82

26.

1892019

79

27.

2032019

76

28.

1952019

75

29.

1582019

73

30.

1462019

73

31.

1472019

73

32.

2042019

71

33.

1522019

71

34.

1592019

70

35.

1672019

68

36.

1772019

66

37.

2062019

64

38.

1492019

63

39.

2072019

62

40.

1652019

62

41.

2002019

60

42.

1552019

60

43.

1662019

60

44.

1222019

59

45.

1232019

59

46.

1562019

59

47.

1762019

58

48.

1252019

56

49.

1452019

55

50.

1852019

54

51.

1302019

51

52.

1312019

41

Celkový možný počet dosažených bodů byl 167.                                                                                   

obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 - denní forma

Pořadí

Evidenční číslo uchazeče

Počet bodů

1.

1942019

127

2.

1742019

84

3.

1502019

63

4.

1262019

56

5.

1842019

54


obor: Agropodnikání 41-41-M/01 - dálková forma

Pořadí

Evidenční číslo uchazeče

Počet bodů

1.

1992019

95

Ing. Blažena Hořejší                                      

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor                                       

 

Poučení:

Dle § 60g, odst. 6,7 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.                                

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na střední škole zanikají dnem této lhůty právní účinky   rozhodnutí o přijetí v dané střední škole.

Posledním dnem doručení se považuje předání provozovateli poštovních služeb. 

V Táboře 29. 4. 2019