Výsledky přijímacího řízení - VOŠ - 1. kolo

Šk. rok: 2020/2021

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Seznam přijatých uchazečů:

denní forma studia:

č. j.
275/2020
226/2020
277/2020
244/2020
271/2020
269/2020
270/2020
278/2020

dálková forma studia:

č. j.
276/2020
264/2020
273/2020
274/2020
239/2020