Výsledky přijímacího řízení - VOŠ - 2. kolo

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Školní rok: 2020/2021

denní forma studia

pořadí registr. č.
1. 3252020
2. 2862020
3. 2902020
4. 2872020
5. 3262020
6. 2882020
7. 3232020
 

dálková forma studia

pořadí registr. č.
1. 2932020