Výsledky přijímacího řízení - VOŠ - 3. kolo

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Školní rok: 2020/2021

denní forma studia

Pořadí Registrační číslo
1 3642020
2 3592020
3 3342020
4 3512020
5 3432020