Výsledky přijímacího řízení Vyšší odborné školy pro školní rok 2019/2020 - 1. kolo

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Forma: DENNÍ

Přijatí uchazeči:  127/2019

                               169/2019

                               266/2019

                               282/2019

 

 

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Forma: DÁLKOVÁ

Přijatí uchazeči:  355/2019

                               383/2019

                               384/2019