Zahájení výuky

Vážení žáci, studenti,

zahájení školního roku 2020/2021 se koná dne 1. září 2020 v 7.50 hod. v budově školy.

Rozpis žáků 1. ročníku střední školy do jednotlivých tříd bude vyvěšen ve vestibulu školy v den zahájení výuky včetně umístění tříd do učeben.

Výuka 3. ročníku vyšší odborné školy bude zahájena 2. listopadu 2020.

Hodně úspěchů v novém školním roce přeje pedagogický sbor zemědělské školy Tábor.