Změna umístění podatelny a účtárny

V době 15.6.2021 -31.8.2021 probíhá v přízemí budovy školy kompletní rekonstrukce el. rozvodů.

PODATELNA č. dv. 44  a ÚČTÁRNA č. dv. 43  jsou dočasně přestěhovány do levého křídla budovy (přízemí)!

 Tel. 727 810 249