Novinky

Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019

Dle § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a...
více

OTEVÍRÁNÍ MLADÉHO VÍNA 2019

Přijďte s námi oslavit již druhý ročník!!! Celou akci bude provázet olomoucká kapela "BLUESBERG" - koncerty po celé republice, v...
více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

říjen 2019 – únor 2020 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře...
více

5. kolo přijímacího řízení - Střední škola

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 dálkovou formu studia   Obor:...
více

START 2019

START 2019 jednodenní adaptační program pro žáky 1. ročníku SZeŠ, Tábor CÍL: formování nového...
více

Výsledky přijímacího řízení - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 3. kolo

Přijímací řízení VOŠ - denní forma studia šk. rok 2019/2020     3....
více

Výsledky přijímacího řízení - Vyšší odborná škola 2. kolo

Obor: 41-31-N/.. Zemědělství   Vzdělávací program: Péče o krajinu Zaměření: Pozemkové úpravy a ekologie...
více

Informace k podzimnímu termínu ústních maturit

Opravná zkouška z praxe se koná 9.9. v 7.00 na Školním statku v Měšicích - cvičné hale. Ústní...
více

Stránka 2 / 8