Plán konzultací DS

  Plán konzultací dálkového studia - 2. pololetí 2018/2019     
termín Střední škola Vyšší odborná škola
4.D 3.ED
dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne
7.2. UC(PL) MAT(KU) x x
8.2. ČJ(BK) PX(ŠD) x x
9.2. x x x x
21.2. POP(ST) POR(ŠD) x x
22.2. EKM(PR) AJ(KV) PKU(KO) TPN(HM)
23.2. x x AJ(CE) AVT(RH)
21.3. UC(PL) CHZV(NA) x x
22.3. ČJ(BK) AJ(KV) ZPC(RH) TPN(HM)
23.3. x x PU(KO) OZP(ŠD)
4.4. CHZV(NA) AJ(KV) x  
5.4. SCJ(BK) EKM(PR) TPN(HM) GED(HK)
6.4. x x AVT(RH) PKU(KO)
25.4. EKM(PR) POR(ŠD) x x
26.4. ČJ(BK) POP(ST) PU(KO) AJ(CE)
27.4. x x AGED(HK) OZP(ŠD)
10.5. x CHZV(NA) x x
11.5. POR(ŠD) SAJ(KV), SMAT(KU) x x
12.5. x x x x
         
dopolední výuka 7.30 - 11.30 hod.    změna termínu
odpolední výuka 12.00 - 16.00 hod.