Zápis ŠR 14102019

Zápis ze školské rady dne 14.10. 2019

Omluveni: Pan  Matyš, paní Benešová, pan Turek

1.      Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/19 – ředitelka školy

2.      Informace ředitelky o návrhu rozpočtu školy na rok 2020  a projektových aktivitách

3.      Informace o výsledku MZ - Ř. není spokojená s výsledky MZ z matematiky – seznámila s opatřeními

4.      Ing. Kazda pochválil žáky za aktivní přístup k odborné praxi v ZOD Choustník.

5.      Zástupci rodičů neměli připomínky k chodu školy. Paní Zadražilová souhlasila s třídními schůzkami pro 4. ročníky konané 4.10. 2019, kdy byl vysvětlen postup přípravy k MZ, upozorněno ŘŠ na nutnost přípravy, nedoporučení matematiky pouze jako „jedné“  zkoušky – žáci s horšími výsledky nevolení matematiky – nebezpečné pro nezvládnutí.

6.      Ředitelka školy pozvala členy Školské rady na Svatomartinské slavnosti 9.11.2019

7.      Bylo uloženo zástupkyni ředitelky školy ing. Plašilové, zajistit přípravu voleb za p. Benešovou a pana Turka.

  

Zapsala: Ing. Olga Plašilová