Aktualizace přijatých uchazečů ke dni 24. 5. 2023

Ke dni 24. 5. 2023 rozhodla ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor o přijetí dalších uchazečů do 1. ročníku studia pro školní rok 2023/2024, a to na základě podaného odvolání. 

Obor 41-41-M /01 Agropodnikání

472023