Plán odpolední výuky

Školní rok 2023/2024 - 2. pololetí

 

třída předmět skupina učitel den vyuč. hod. ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN celkem
   5.2.        - 9.2.   12.2.     - 16.2.   19.2.     - 23.2.  26.2.     - 1.3.  11.3.      - 15.3.  18.3.     - 22.3.  25.3.      - 27.3.  2.4.        - 5.4.   8.4.       - 12.4.  15.4.     - 19.4.  22.4.      - 26.4. 29.4.       - 3.5.    6.5.      - 10.5.  13.5.    - 17.5.  20.5.    - 24.5.  27.5.     - 31.5.   3.6.    - 7.6.  10.6.   - 14.6.  17.6.       - 21.6. termínů
1.A TZD  agro VO st 7,8,9   14     13     3     24     15     5     6./12
  CHE agro SO po,st 7,8 7 12     11 20     10   22     13 20     12   9./18
  CHE eko SO st 7,8     21 28 13   27 3     24     15 22   5     9./18
  PX PX1 eko ŠM po 7,8,9 5 12 19 26   18 25   8 15   29 6     27 3 10   13./24
  PX PX2 agro BU po 7,8,9 5   19 26   18 25   8 15   29 6     27 3 10   12./24
1.B TZD TZD1 HK po,út 7,8,9   12     11       9   22     14 20         6./12
  TZD TZD2 HK po,út 7,8,9   13     12   26       23   7   21         6./12
  CHE CHE1 SO út 7,8   13   27     26 2   16   30 7     28 4     9./18
  CHE CHE2 SO po   5   19     18     8 15   29 6     27   10   9./18
  PX PX2 BU po 7,8,9 5   19 26   18 25   8 15   29 6     27 3 10   12./24
  PX PX3 KO po,st 7,8,9 7   21 28   20   3 10 17 24     13   29 5 12   12./24
2.A PX eko x út 7,8,9   13 ŠT     12 ŠM     2 ŠM     23 ŠM     14 PE   28 ŠT       6./12
  PX zt ŠD út 7,8,9   13     12     2     23     14   28       6./12
2.B PX PX1 VO út 7,8,9 6     27     26     16     7       4     6./12
  PX PX2 BU út 7,8,9 6     27     26     16     7       4     6./12
3.A PX eko x čt 7,8,9   15 NA   29 NA   21 PE       18 NA     9 NA     30 ŠT     x 6./12
  PX PX1 NA čt 7,8,9 8   22     21     11     2       30     x 6./12
3.B PX PX1 NA čt 7,8,9 8   22     21     11     2       30     x 6./12
  PX PX2 VO čt 7,8,9 8   22     21     11     2       30     x 6./12
4.A PX eko PR út 7,8,9     20   12     2       x x x x x x x x 3./9.
  PX PX1 NA út 7,8,9     20   12     2       x x x x x x x x 3./9
4.B PX PX1 NA út 7,8,9     20   12     2       x x x x x x x x 3./9.
  PX PX2 VO út 7,8,9     20   12     2       x x x x x x x x 3./9

Poznámka:

vyučovací jednotka začíná nejdříve 30 minut po ukončení dopoledního vyučování dle vzájemné domluvy učitelů a žáků

výuka probíhá dle pokynů učitelů v příslušné učebně ve škole nebo na Školním statku v Měšicích

odpolední PX chovu koní dle aktuálního rozpisu