Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/19
VOŠ a SZeŠ Tábor
         
Týden Datum týdne Termín akce  Název  Poznámka
1 3.9 - 9.9. 3. 9. Zahájení škol.roku  
    4. - 5. 9. Adaptační program 1.r.  
    3.9 - 8.9. Opravné a náhradní MZ - písemné  
2 10.9. - 16.9.                                         Mat.zkouška ústní - opravné, náhradní  
      Praxe 3. ročníky  
3 17.9. - 23.9.   Praxe 2. ročníky  
4 24.9. - 30.9 25.9. Praxe 2. ročníky  
    28.9. Státní svátek  
         
5 1.10. - 7.10.      
    5.10. Setkání s rodiči 1. a 4. ročníky  
    6.10. Den zemědělců a venkova ŠS Měšice, škola, bot.zahrada
        konzultace DS
6. 8.10. - 14.10. 10.10. - 18.10 Praxe 3. ročníky  
7.  15.10. - 21.10.   Praxe 3. ročníky a začátek praxe 4. roč. Konzultace DS
    17.10. Burza škol Tábor  
    19. 10.  Maturitní ples 4.A  
    15.10 - 22.10 Praxe 4. ročníky  
8. 22.10. - 28.10   Praxe 4. ročníky  
    25. 10. Oslavy vzniku Českoslovenka  
    28.10. Státní svátek  
9. 29. 10. - 4. 11. 1.11.  Teoretická výuka 3. VOS Konzultace DS
    29.10 - 30.10 Podzimní prázdniny  
    4. 11. Odjezd Itálie - Erasmus do 17.11.
10 5.11. - 11.11. 6. 11. Odjezd Straubing (VOS) do pátku 9.11
    7.11 - 9. 11 Vzdělávání a řemeslo  
    9. 11. Začátek praxe 3. ročník  
    11. 11. Otevírání svatomartinského vína botanická zahrada
11 12.11. - 18.11 17.11. Státní svátek  
    12.11 - 16.11 Praxe 3. ročníky  
12 19.11. - 25.11.     konzultace DS
    24.11. Den otevřenách dveří  
         
13 26.11 - 2.12. 29.11. Klasifikační pedagogická rada  
    29.11. Schůzky s rodiči  
15 10.12. - 16.12.      
16 17.12. - 23.12. 20.12. Předání výpisů přihlášek k MZ žákům  
    19.12. Setkání s důchodci +  vánoční koncert  
17 24.12. - 30.12   Zimní prázdniny  
         
18 31.12 - 6.1 do 2.1. Zimní prázdniny Konzultace DS
         
19 7.1.  - 13.1.   Lyžařský kurz prezentace a odevzdání MP
        Zápočtový týden VOS
20 14.1. - 20.1. 18.I Den otevřených dveří zkouškové období VOS 
21 21.1. - 27.1. 25.1. Ukončení klasifikace 1.pololetí zkouškové období VOS 
         
22 28.1. - 3.2. 28. 1. Pedagogická rada klasifikace 1. pololetí zk.o. do 31.1
    31.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí  
    1. 2. Začátek 2. pololetí  
    1. 2.  Pololetní prázdniny  
23  4. 2. - 10. 2.      
24 11.2. - 17. 2.      
25 18.2 . - 24.2.      
26 25. 2. - 3.3.     Přihlášky SŠ do 1. 3. 
27 4.3. - 10.3.      
28 11.3. -  17.3.   Jarní prázdniny  
29 18.3. - 24.3.      
30 23.3. - 30.3. 29.3 - 1.4 Velikonoční prázdniny + svátek  
31 1.4. - 7.4. 2. 4. Velikonoční pondělí - svátek  
    4. 4. Klasifikační pedagogická rada  
    4. 4.  Schůzky s rodiči  
32 8.4. - 14.4 10. 4.  Písemná práce 4. ročníky - MZ - ČJ  
    11.4. Písemná práce 4. ročníky - MZ - Cj.  
    12.4., 15.4   Přijímací zkoušky SŠ
    11.4. - 13.4 Praxe 2. ročníky  
33 13.4. - 21.4 18. 4. - 19. 4 Velikonoční prázdniny + svátek Přijímací zkoušky SŠ
    17. 4. Zdravé město a Den Země  
    16.4.-18.4. Praxe 2. ročníky  
    19.4.- 20.4. Začátek Praxe 3. ročníky Přijímací zkoušky SŠ
34 20.4.- 28.4. 23.4. - 26.4. Praxe 3. ročníky  Přijímací zkoušky SŠ
    26.4.  Klasifikační pedagogická rada 4. ročník  
         
35 29.4. - 5.5. 1.5. Státní svátek  
    30.4. Předání vysvědčení 4. ročníky  
    2.5 - 10.5 Společná část MZ - písemná viz harmonogram
36 6.5. - 12.5. 8. 5. Státní svátek  
    10. 5. Začátek přípravy k MZ  
37 13.5. - 19.5. 13.5. - 16.5. Příprava k MZ - 4. ročník 3 dny
    17. 5. Začátek ústních a praktických MZ Přij. zkoušky -náh. Ter.
      Praktická MZ 4.A  
    15.5. Termín uvolnění didaktických testů žáků  
38 20.5.- 26.5.   Praktická MZ 4.B  
         
39 27.5. - 2.6.   Ústní MZ - společná + profilová 4.A  
    31.5.   zaslání přihlášky VOS
40 3.6. - 9.6.   Ústní MZ společná + profilová4.B  
41 10.6.- 16.6 13. 6. Schůze školské rady  
    13. 6. Klasifikační pedagogická rada 3. ročníky  
    14. 6. Předání výpisu vysvědčení 3. ročníkům   
      Praxe 2. ročníky do 17.6  
42 17.6.- 23.6. 19.6.-20.6. Absolutorium  
    17.6. - 23.6. IPP 3.ročníky - AGP (2 týdny) * px dle pokynů ved. PX
43 24.6. - 30.6. 24.6. - 30.6 IPP 3.ročníky - AGP, EP Přij. řízení VOS 1.kolo
    25.6. Podání přihlášky k MZ - podzim 2019  
    27.6. Klasifikační pedagogická rada 1. a 2. r.  
    28.6. Předání vysvědčení 1 - 2. ročníky  
    29.6.  Začátek hlavních prázdnin do 1. 9. 2018  
44 - 52 1.7. - 1.9   IPP 3. ročníky - AGP  
1 2.9. - 8.9. 2.9. Zahájení školního roku - SOŠ,VOŠ  
    2.9. - 20.9. Podzimní termín  MZ  
         
Pozor! Termíny praxe  mohou být změněny dle aktuální situace !  
Termíny maturitní zkoušky budou upřesněny dle aktuálního plánu Cermatu  
         
Schválila: Ing. Blažena Hořejší - ředitelka školy