Organizace školního roku 2019/20

VOŠ a SZeŠ Tábor
         
Týden Datum týdne Termín akce  Název Poznámka
1 2.9 - 8.9. 2. 9. Zahájení škol.roku  
    3. 9. Adaptační program 1.r.  
    2.9 - 7.9. Opravné a náhradní MZ - písemné  
2 9.9. - 15.9.   Mat.zkouška ústní - opravné, náhradní  
    13.9. - 20.9 Praxe 2. ročníky 13.9,2.10.,3.10.,21.-23.10
3 16.9. - 22.9. 1.9. - 23.9 Praxe 3. ročník  
4 23.9. - 29.9      
    28.9. Státní svátek  
    27.9.- 4.10  1. ročník px  
5 30.9. - 6.10.      
    4.10. Setkání s rodiči 1. a 4. ročníky  
    5.10. Den zemědělců a venkova ŠS Měšice, škola, bot.zahrada
        konzultace DS
6. 7.10. - 13.10. 10.10. - 18.10 Praxe 3. ročníky  
7.  14.10. - 20.10.   Praxe 3. ročníky a začátek praxe 4. roč. Konzultace DS
    16.10. Burza škol Tábor  
         
    18.10 - 25.10 Praxe 4. ročníky 24.9 - 27.9, 8.10 - 9.10
8. 21.10. - 27.10      
9. 28.10. - 3.11 28.10. Státní svátek  
    1.11.  Teoretická výuka 3. VOS Konzultace DS
    29.10 - 30.10 Podzimní prázdniny  
    31.10-1.11 Ředitelské volno  
    2. 11. Maturitní ples  
10. 4.11. - 10.11. 6. 11.   do pátku 9.11
    7.11 - 9. 11 Vzdělávání a řemeslo  
    9. 11. Mladé víno - kulturní akce botanická zahrada
    8.11 - 15.11 3.ročníky PX 2. týden PX - přesun jaro
11. 11.11. - 17.11 17.11. Státní svátek  
    17.11.  Odjezd Itálie návrat 30. 11. 2019
12. 18.11. - 24.11. 22. 11. Seminář "Krajina nás spojuje" konzultace DS
    23.11. Den otevřenách dveří  
13. 25.11 - 1.12. 27.11. Klasifikační pedagogická rada  
    28.11. Schůzky s rodiči  
14. 2.12 - 8.12   Přihlášky k MZ  
15 9.12. - 15.12.      
16 16.12. - 22.12. 18.12. Předání výpisů přihlášek k MZ žákům  
      Výpočet absence pro komisionální zkoušky  
    18.12. Setkání s důchodci +  vánoční koncert  
17 23.12. - 29.12   Zimní prázdniny  
         
18 30.12 - 5.1 do 5.1. Zimní prázdniny  
         
19 6.1.  - 12.1.   Lyžařský kurz prezentace a odevzdání MP
        Zápočtový týden VOS
20 13.1. - 19.1. 17.1. Den otevřených dveří zkouškové období VOS 
21 20.1. - 26.1. 24.1. Ukončení klasifikace 1.pololetí zkouškové období VOS 
      období konání komisionálních zk. 1.pol  
22 27.1. - 2.2. 28. 1. Pedagogická rada klasifikace 1. pololetí zk.o. do 31.1
    30.1. Předání vysvědčení - ukončení 1. pololetí  
    31.1. Pololetní prázdniny  
    1. 2. Začátek 2. pololetí  
23  3. 2. - 9. 2.   Jarní prázdniny  
24 10.2. - 16. 2.      
25 17.2 . - 23.2. 17.2 .- 21. 2. Praxe 4. ročníky  
26 24. 2. - 1.3. 24. 2. Praxe 4. ročníky Přihlášky SŠ do 1. 3. (2.3)
27 2.3. -  8.3.      
28 9.3. -  15.3.      
29 16.3. - 22.3.      
30 23.3. - 29.3. 26. 3. Schůzky s rodiči  
    26.3. Klasifikační pedagogická rada  
31 30.3. - 5.4.   Praxe 3. ročníky bude upřesněno
32 6.4. - 12.4 8. 4. Písemná práce 4. ročníky - MZ  bude upřesněno
    30.4. Písemná práce 4. ročníky - MZ  bude upřesněno
         
    9. 4 . Velikonoční prázdniny + svátek  
    10.4. - 13.4 Velikonoce  
33 13.4. - 19.4 13. 4. Velikonoce  
    16.4.-17.4. Soutěž "Agropodnikání"  
34 20.4.- 26.4. 23.4. - 26.4.   Přijímací zkoušky SŠ
    26.4.  Klasifikační pedagogická rada 4. ročník  
         
35 27.4. - 3.5.   Zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky  
    1. 5. Státní svátek  
    30.4. Předání vysvědčení 4. ročníky  
36 4.5. - 10.5. 8. 5. Státní svátek  
    4.5.-6.5. Didaktické testy MZ  
37 11.5. - 17.5. 11.5. - 15.5. Příprava k MZ - 4. ročník 5 dní
    15.5. Termín uvolnění didaktických testů žáků  
38 18.5.- 24.5.   Praktická MZ 4.A a 4.B  
         
39 25.5. - 31.5. 31.5. Ústní MZ - společná + profilová 4.A, 4.B zaslání přihlášky VOS
40 1.6. - 7.6.   Ústní MZ společná + profilová 4.B  
41 8.6.- 14.6 12. 6. Schůze školské rady  
    12. 6. Klasifikační pedagogická rada 3. ročníky  
    15. 6. Předání výpisu vysvědčení 3. ročníkům   
      Praxe 2. ročníky do 17.6  
42 15.6.- 21.6. 16.6. - 18.6. Absolutorium  
    16.6. - 21.6. IPP 3.ročníky - AGP (2 týdny) * px dle pokynů ved. PX
43 22.6. - 28.6. 22.6. - 28.6 IPP 3.ročníky - AGP Přij. řízení VOS 1.kolo
    25.6. Podání přihlášky k MZ - podzim 2019  
    27.6. Klasifikační pedagogická rada 1. a 2. r.  
    28.6. Předání vysvědčení 1 - 2. ročníky  
44 29.6. - 5.7 1. 7.  Začátek hlavních prázdnin do 31.8.2020  
    29.6, 30.6 IPP 3.ročníky - AGP  
45- 52 1.7. - 30.8   IPP 3. ročníky - AGP  
1 31. 8. - 6.9. 1. 9. Zahájení školního roku - SOŠ,VOŠ  
    1.9. - 20.9. Podzimní termín  MZ  
         
Pozor! Termíny praxe  mohou být změněny dle aktuální situace!  
Termíny maturitní zkoušky budou upřesněny dle aktuálního plánu Cermatu  
         
Schválila: Ing. Blažena Hořejší - ředitelka školy