Maturita - informace pro žáky 4. ročníků - školní rok 2021 – 2022

Termíny

Společná část maturitní zkoušky:

Písemná práce ČJ      4. 4. 2022

Písemná práce AJ      6. 4. 2022

Profilová část maturitní zkoušky:

Didaktický test AJ, MAT      2. 5. 2022

Didaktický test ČJL      3. 5. 2022

Příprava na MZ      4. 5. – 10. 5. 2022

Praktická zkouška 4. B      12. 5. – 16. 5. 2022

Praktická zkouška 4. A      17. 5. – 19. 5. 2022

Ústní zkouška 4. B, 5. D      20. 5. – 24. 5. 2022

Ústní zkouška 4. A      25. 5. – 30. 5. 2022

 

Maturitní komise pro školní rok 2021/2022

Třída: 4. A

Obor: 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření: Zemědělská technika a chov  hospodářských zvířat, Chov koní, Projektový management

Předsedkyně: Mgr. Marcela Cetlovská

Místopředsedkyně: Ing. Zuzana Prokopová

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Brázdová 

 

Praktická zkouška      17. 5. - 19. 5. 2022

Předmět      Zkoušející      Přísedící

Pěstování a ochrana rostlin Ing. Jana Šmídová Ing. Zdeněk Šandera

Chov zvířat a veterinářství Ing. Miloš Lamač Ing. Miroslav Vondruška

Ekonomické předměty Ing. Zuzana Prokopová Ing. Petra Bontea, DiS.

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Ing. Miroslav Vondruška Ing. Hák Ladislav

Chov koní Ing. Jindra Bartáčková Ing. Ivana Vondrušková

Projektový management Ing. Petra Bontea, DiS. Ing. Zuzana Prokopová

 

Ústní zkouška      25. 5. - 30. 5. 2022

Předmět      Zkoušející      Přísedící

Český jazyk a literatura PhDr. Iva Petrová Mgr. Kateřina Brázdová

Anglický jazyk Mgr. Anna Kvasničková Mgr. Gabriela Černá

Chov zvířat a veterinářství Ing. Ivana Vondrušková Ing. Magda Navrátilová

Ekonomické předměty Ing. Zuzana Prokopová Ing. Petra Bontea, DiS.

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Ing. Miroslav Vondruška Ing. Hák Ladislav

Chov koní Ing. Jindra Bartáčková Ing. Ivana Vondrušková

Projektový management Ing. Petra Bontea, DiS. Ing. Zuzana Prokopová

 

Třída: 4. B, 5. D

Obor: 41-41-M/01 Agropodnikání, zaměření:  Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

Předseda: Mgr. Martin Chovanec

Místopředseda: Ing. Miloš Lamač

Třídní učitel: Ing. Zdeněk Šandera

 

Ústní zkouška      20. 5. - 24. 5. 2022

Předmět      Zkoušející      Přísedící

Český jazyk a literatura Mgr. Kateřina Brázdová PhDr. Iva Petrová

Anglický jazyk Mgr. Gabriela Černá Mgr. Anna Kvasničková

Pěstování a ochrana rostlin Ing. Zdeněk Šandera Ing. Jana Šmídová

Chov zvířat a veterinářství Ing. Miroslav Vondruška Ing. Miloš Lamač

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Ing. Miroslav Vondruška Ing. Miloš Lamač

 

Praktická zkouška      11.5. - 16. 5. 2022

Předmět      Zkoušející      Přísedící

Pěstování a ochrana rostlin Ing. Zdeněk Šandera Ing. Jana Šmídová

Chov zvířat a veterinářství Ing. Miroslav Vondruška Ing. Miloš Lamač

Ekonomické předměty Ing. Zuzana Prokopová Ing. Petra Bontea, DiS.

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Ing. Miroslav Vondruška Ing. Miloš Lamač

 

Informace pro žáky 4. ročníků  -  školní rok 2021 – 2022

doplnění informací (platné pro jarní a podzimní termín)

Společná část maturitní zkoušky:

forma didaktický test -  český jazyk (délka 75 minut), cizí jazyk (délka 100 minut) nebo matematika (délka 120 minut)

výsledek uspěl/neuspěl

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Přihláška k MZ s výběrem profilových předmětů musí být podána do 1. 12. 2021 ředitelce školy.

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 – denní

 1. Český jazyk a literatura  - ústní zkouška + písemná práce
  1. Písemná práce – výběr 1 tématu z 5 zadání -  rozsah textu min. 250 slov, délka konání min. 110 minut. Možnost použít Pravidla českého pravopisu.
  2. Ústní zkouška – ze školního seznamu 60 literárních děl (zveřejněno učitelem českého jazyka) žák vytvoří žákovský seznam  z 20 literárních děl a  odevzdá do 31.3. 2022. (Pokud neodevzdá vlastní seznam, losuje ze školního seznamu)

Forma zkoušky – řízený rozhovor s využitím vylosovaného pracovního listu k dílům ze seznamu literárních děl žáků, ověření znalostí učiva o jazyce a slohu. Délka ústní zkoušky max. 15 minut.

 

 1. Cizí jazyk - ústní zkouška + písemná práce (pokud byl žákem vybrán ve společné části)
  1. Písemná práce – Ř výběr 2 témat z 5 zadání – píšou 2 témata:

1. rozsah textu  120 - 150 slov,

2.Rozsah textu 50 – 60 slov (email, inzerát)

Délka konání min. 60 minut. Možnost použít překladový slovník.

  1. Ústní zkouška – 20 témat – s využitím pracovních listů s min. 20 % odborné terminologie

Forma zkoušky – řízený rozhovor s využitím pracovního listu, které si žák vylosoval. Délka ústní zkoušky max. 15 minut

 

 1.             Praxe – ústní praktická zkouška
 2.             2 zkoušky z odborných předmětů –  vybrat 2 předměty do  1. 12. 2021

a.       Předměty pěstování rostlin

b.      Předměty chovu zvířat

c.       Ekonomické předměty

d.      Předmět zaměření

 

Maturitní zkouška odborné předměty a praxe Agropodnikání - forma: ústní

20 - 30 témat pro každou zkoušku – témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku). Délka zkoušky 15 minut, žák téma losuje.

Příprava ke zkoušce 20 minut – platí pro všechny zkoušky 

 1. Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty v každé části MZ (do 1. 12. 2021)

1.      Biologie – v profilové části

2.      Chemie -  v profilové části

3.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ – jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části

4.      Matematika  - nepovinná zkouška společné části

5.      Matematika rozšiřující- nepovinná zkouška společné části

 

 

Info k MZ:

www. novamaturita.cz

www. szestabor.cz – harmonogram, termíny (nejsou uváděna jména) jen časy.

Nástěnka ve škole.

Ing. Blažena Hořejší, v.r. – ředitelka školy                                      V Táboře 29.9. 2021

 

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Materiály k maturitní zkoušce

Anglický jazyk, Praxe, Pěstování a ochrana rostlin

Ekonomické předměty

Chov koní

Chov zvířat a veterinářství

Český jazyk

Projektový management