Maturita

Informace pro žáky 4. ročníků, školní rok 2020 – 2021

Společná část maturitní zkoušky:

český jazyk, cizí jazyk nebo matematika – forma: didaktický test  

Profilová část maturitní zkoušky:

Školský zákon:  Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury,  pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Přihláška k MZ s výběrem profilových  předmětů musí být podána do 1. 12. 2020 ředitelce školy.

Maturitní zkouška odborné předměty a praxe Agropodnikání - forma: ústní, 20 - 30 témat pro každou zkoušku – témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku).

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 – denní

Český jazyk a literatura  - ústní zkouška + písemná práce

Cizí jazyk - ústní zkouška + písemná práce  (pokud byl žákem vybrán ve společné části)

Praxe – ústní praktická zkouška

2 zkoušky z odborných předmětů –  vybrat 2 předměty do  1. 12. 2020

 a.       Předměty pěstování rostlin

 b.      Předměty chovu zvířat

 c.       Ekonomické předměty

 d.      Předmět zaměření

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty (do 1. 12. 2020)

1.      Chemie

2.      Biologie

3.      Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části MZ

4.      Matematika + 

Info k MZ:

www. novamaturita.cz

www. szestabor.cz – harmonogram, termíny  (nejsou uváděna jména) jen časy.

Nástěnka ve škole.

Témata předmětů 

Anglický jazykČeský jazyk, Chov koníChov zvířat a veterinářstvíPěstování a ochrana rostlin, PraxeProjektový management,

Ekonomické předměty