Profilová část maturitní zkoušky 2023 – podzimní termín

Anglický jazyk – písemná práce

6. září 2023

Časový harmonogram:

bez SPUO

Začátek administrace zkoušky v učebně

8.00 hod.

Úvodní administrace                                  

15 minut

Písemná práce

8.15 – 9.15 hod.

Závěrečná administrace                            

5 minut

Učebna č. 62, 1. patro

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY opravný termín - didaktické testy  4. 9 – 7.9. 2023 dle pokynů MŠMT (bude zaslaná pozvánka) 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY – opravný termín

Školní rok:                    2022/2023

Obor:                            41-41-M/01 Agropodnikání

Třída:                             4. A, 4.B

Zaměření:                   Chov koní, Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta (Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 79, odst. 6).

Praktická zkouška

12. 9. 2023 – úterý   

Zkušební místo:  Školní statek v Měšicích  

Upozornění:  Zkouška je zahájena v 13.00 hod. v učebně na cvičné hale na ŠS Měšice.

Žáci po dobu zkoušky neopouštějí areál školního statku a dbají pokynů maturitní komise.   

Ke zkoušce se dostaví v předepsaném pracovním oděvu a jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany.

 

Ústní zkouška

13. 9. 2023 - středa

Zkušební místnost:      č. 73

Přípravná místnost:     č. 75

 

Upozornění:

Všichni žáci jsou povinni být přítomni v přípravné místnosti či budově školy po celou dobu

zkoušení všech žáků dané skupiny pro případ změny časového rozpisu.

pozn.: příprava zahrnuje 5 min. na administraci a zadání otázky, vlastní čas přípravy 15 min.

Anglický jazyk

Příprava od

Zkoušení

 

7.40

8.00

8.55

Český jazyk

Příprava od

Zkoušení

 

8.40

9.00

10.15

Chov zvířat a veterinářství

Příprava od

Zkoušení

 

10.00

10.20

10.55

Zemědělská technika a chov

Příprava od

Zkoušení

 

10.40

11.00

11.35

Anglický jazyk

Příprava od

Zkoušení

 

11.20

11.40

12.15

Materiály k maturitní zkoušce

Anglický jazyk

Praxe

Pěstování a ochrana rostlin

Chov koní

Chov zvířat a veterinářství

Český jazyk

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat