Maturita

Informace pro žáky 4. ročníků 

Maturita školní rok 2018/19

Profilová část maturitní zkoušky:

Přihláška k profilové části MZ s výběrem předmětů musí být podána do 3.12. 2018 ředitelce školy.

Maturitní zkouška profilové části povinně - 3 předměty – forma: ústní (odborné předměty) a forma praktická (Praxe Agropodnikání denní)

Pro každou zkoušku 20-30 témat.

Témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku).

 

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 - denní

1. Praktická zkouška – forma ústní

2. Dvě zkoušky z odborných předmětů – vybrat 2 předměty do 3. 12. 2018

  • Předměty pěstování rostlin
  • Předměty chovu zvířat 
  • Ekonomické předměty
  • Předmět zaměření

3. Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty (do 3.12. 2018)

  • Chemie
  • Biologie
  • Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části
  • Matematika – pokud nebyla ve společné části, pak možnost Matematika +

 

V Táboře 27. 9. 2018 Ing. Blažena Hořejší

 

Témata předmětů 

Anglický jazykČeský jazyk, Chov koníChov zvířat a veterinářstvíPěstování a ochrana rostlin, PraxeProjektový management,

Ekonomické předměty