Den otevřených dveří

Vážení uchazeči, rodiče a přátelé školy,

v letošním roce otevíráme pro střední školu 2 obory – Agropodnikání a Ekonomika a podnikání s velmi zajímavými zaměřeními.

Vyšší odborná škola nabízí uchazečům vzdělávací program Péče o krajinu s 3 zaměřeními. 

 

Termíny dne otevřených dveří:

Sobota 21. 11. 2020 8:30 - 12:00 hodin  ZRUŠEN na základě nepříznivé epidemiologické situace

Pátek 22. 01. 2021 10:00 - 16:00 hodin ZRUŠEN na základě nepříznivé epidemiologické situace

 

Zájemcům o studium budou v průběhu dne podány informace o studiu, přijímacím řízení, bude umožněna prohlídka školy, Domova mládeže při VOŠ a SZeŠ Tábor, Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor a Školního statku v Měšicích.

Na školním statku budete moci navštívit cvičnou halu a ve škole odborné laboratoře. Vše bylo zrekonstruované v mnohamilionových nákladech v projektu Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace vybavení školy pro přírodovědné a odborné vzdělávání“ ze zdrojů EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Jihočeského kraje.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

DOD 2020_obrázek.png