Plán výuky dálkového studia VOŠ

Školní rok:   2023/2024

Ročník:         I., letní období

Konzultace fixní:

hodina / termín

9.2.

23.2.

15.3.

5.4.

19.4.

3.5.

1., 2.

AJ

AJ

UC

GIS

AJ

PSY,  AJ

3., 4.

VT

PSY

VT

PL

OEK

VT

5.

---

---

---

---

---

---

6., 7.

OEK

GIS

ACH

UC

ACH

UC

8., 9.

DEN

ACH

PL

PSY

DEN

PL

Časový rozpis výuky:

Oběd 5. hodina 11.25 – 12.10 hod.

Předměty, rozsah a forma výuky, výstup předmětu, vyučující:

Předmět

Zkratka

Počet hodin předmětu

Výstup

předmětu1

Vyučující

fixní

variabilní

Anglický jazyk

AJ

6

4

KZ

Mgr. Kvasničková Anna

Obecná dendrologie

ODE

4

6

Z

Ing. Šmídová Jana

Obecná ekologie

OEK

4

6

Z

Mgr. Kučerová Šárka

Pedologie

PED

6

9

ZK

Ing. Kostrůnek Ladislav

Poznatky o EU

PEU

6

9

ZK

Ing. Prokopová Zuzana

Podnikání

POD

6

9

ZK

PaedDr. Kazdová, PhD.

Psychologie

PSY

4

6

Z

PhDr. Petrová Iva

Výpočetní technika

VT

4

6

Z

PaedDr. Kazdová, PhD.

 

Pozn. 1:

Z   zápočet

KZ klasifikovaný zápočet

ZK zkouška

 

Ročník:         II., letní období

Konzultace fixní:

hodina / termín

9.2.

23.2.

1.3.

15.3.

22.3.

5.4.

1., 2.

GED

PŽP

ZS

AHK

GED

PU

3., 4.

AJ

PP

AJ

GED

VT

AE

5.

---

---

---

---

---

---

6., 7.

ZS

GED

AE

PP

AJ

GED

8., 9.

PZV

VT

PU

PŽP

ZS

AHK