Školní parlament

Náš školní parlament byl oficiálně založen dne 27. 1. 2023, v budově VOŠ a SZeŠ Tábor, kdy se také uskutečnilo první zasedání.

Účelem školního parlamentu je fungovat jako poradní orgán vedení školy, který zárověň studentům umožňuje ovlivňovat dění na škole, vyjadřovat se ke kvalitě výuky, seberealizovat se a pořádat různé akce za účelem stmelení školního kolektivu a spříjemnění studia. Jedním z hlavních cílů je též přesvědčit mladé lidi o skutečnosti, že jejich hlas má váhu a že může změnit mnoho věcí. ŠP má také informovat o akcích v regionu a krajích.

Díky blízké spolupráci s Jihočeským studentským parlamentem, mají studenti možnost se zapojit se do skutečné poliky, která jim může poskytnout mnoho zkušeností a kontaktů do kariérního života.

Momentálními členy školního parlamentu jsou:

1.A

Kateřina Šťastná

Předsedkyně

Lucie Chmatalová

Místopředsedkyně

1.B

Zdeněk Nalezený

Předseda

Vojtěch Polák

Místopředseda

2.A

Nikola Beranová

Předsedkyně

Tereza Bílá

Místopředsedkyně

2.B

Tereza Keňová

Předsedkyně

Martina Soldátová

Místopředsedkyně

3.A

Ondřej Skala

Předseda

František Kukla

Místopředseda

3.B

Jiří Linhart

Předseda

Lucie Blažková

Místopředsedkyně

4.A

 

Předseda

 

Místopředsedkyně

4.B

 

Předseda

 

Místopředsedkyně

Jako předseda ŠP byl dne 27. 1. 2023 zvolen Jiří Linhart