Školní statek

Na praxi si nehrajeme, my ji skutečně děláme! Proto naši studenti získávají zkušenosti přímo v terénu. Náš školní statek je ekonomicky prosperující, i proto dovedeme naučit řádnému hospodaření, které realizujeme na 348 hektarech půdy.

Statek chová skot i prasata. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu objemných krmiv a obilovin pro vlastní spotřebu. Mechanizační vybavení pro zvládnutí jednotlivých etap polních prací je neustále modernizováno, aby žáci byli v přímém kontaktu s novými trendy vývoje na tomto úseku. Pro potřeby učební praxe vybudovala škola cvičnou halu se třemi učebnami, sociálním zařízením a skladem.

I chov koní, o který je mezi žáky velký zájem, má na školním statku svou tradici a zázemí v podobě ustájení koní, parkurového závodiště a nově adaptované jízdárny. K vybavení patří kromě základních nástrojů pro kovopráce a dřevopráce traktorový park a závěsné nářadí.

Historie školního statku

Školní statek byl zřízen v roce 1866 současně se založením školy. Vždy byl a i v současnosti je zázemím školy nezbytným pro rozvoj praktických dovedností žáků.

Původní statek měl výměru 100 ha a rozkládal se proti dnešní budově školy směrem k řece Lužnici a na Maredově vrchu. V roce 1926 se přestěhoval z rostoucího Tábora do Měšic, kde škola pronajala 210 ha zemědělské půdy od tehdejšího vlastníka Měšic JUDr. Oskara Nádherného.

Po roce 1934, kdy došlo k odkoupení pronajatého majetku, proběhla řada akcí pro zvelebení statku - byla postavena dnešní správní budova a došlo k melioračním úpravám, výstavbě cest, dílen, stájí, skladů a rozšiřovala se výměra zemědělské půdy.

Zaměstnanci školního statku

Kašpar Petr

traktorista, opravář zemědělských strojů

 

 

Kášek Miroslav

traktorista, opravář zemědělských strojů

 

 

Kohout Tomáš

ošetřovatel hospodářských zvířat

 

 

Kolářová Eva

zootechnik

601 066 481                                

kolarova@szestabor.cz

Kosek Jiří

ošetřovatel hospodářských zvířat

 

 

Kyptová Irena

ošetřovatel hospodářských zvířat

 

 

Matuščinová Zuzana

ošetřovatel hospodářských zvířat

 

 

Skořepa Václav

vedoucí školního statku, agronom

725 574 191

skorepa@szestabor.cz

Svoboda Martin

traktorista, opravář zemědělských strojů

 

 

Turková Jana

účetní

721 856 049

turkova@szestabor.cz

Projekty

Kompostárna