Přijímací řízení

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech. Na této stránce získáte informace o nabízených oborech a jednotlivých kolech přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor. Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

Střední škola

Kritéria přijímacího řízení

Přehled oborů

 

Vyšší odborná škola

Kritéria přijímacího řízení

Školné

1. Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu (školné).

2. Školné pro obor „Péče o krajinu“ se stanovuje ve výši 4000,- Kč / rok.

3. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

a) Nejpozději do 15 října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období      příslušného školního roku.

b) Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

c) Ředitel školy může ve výjimečných případech (sociální důvody, průměrný prospěch do 1,5, známky ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předcházejícího školního roku výborné a velmi dobré) snížit studentovi školné. Podmínkou je, že student podá písemnou žádost řediteli školy nejpozději 7 dní před stanovenými termíny splatnosti školného. 

4. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

5. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu letního nebo zimního období se školné nevrací.

 

Formuláře přihlášek ke studiu naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Uchazeče VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.

 

Zobrazit všechny obory

 

Poznejte naší školu blíž - Video