Přijímací řízení

Střední škola - přehled oborů

Informace pro studenty VOS - školné

1. Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu (školné).

2. Školné pro obor „Péče o krajinu“ se stanovuje ve výši 4000,- Kč / rok.

3. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

a) Nejpozději do 15 října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období      příslušného školního roku.

b) Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

c) Ředitel školy může ve výjimečných případech (sociální důvody, průměrný prospěch do 1,5, známky ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předcházejícího školního roku výborné a velmi dobré) snížit studentovi školné. Podmínkou je, že student podá písemnou žádost řediteli školy nejpozději 7 dní před stanovenými termíny splatnosti školného. 

4. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

5. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu letního nebo zimního období se školné nevrací.

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech. Na této stránce získáte informace o nabízených oborech a jednotlivých kolech přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor. Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

Kritéria přijímacího řízení - střední škola

Kritéria Přijímacího řízení - vyšší odborná škola

Formuláře přihlášek ke studiu naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Uchazeče VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.

 

Zobrazit všechny obory

 

Poznejte naší školu blíž - Video