Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor pro školní rok 2021-22

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Uchazeči přihlášeni k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek  2 .6.  nebo  3. 6.  2021, s neuzavřenými výsledky přijímacího řízení:

542021, 392021, 972021, 1062021, 682021, 1162021

Dodatečné informace k Přijímací zkoušce pro školní rok 2021/2022 dle opatření obecné povahy č.j. MSMT-4337/2021-8

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku  v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. Pokud uchazeč svůj zájem nepotvrdí, nemůže jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu konat. 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

V Táboře dne 10. 5. 2021

Ing. Blažena Hořejší

ředitelka školy

 

Organizační pokyny pro účastníky přijímacích zkoušek

Důležité termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 střední škola a vyšší odborná škola

Střední škola:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání:

počet přijímaných uchazečů 45 denní studium, 25 dálkové studium

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:

počet přijímaných uchazečů 15 (pouze denní studium)

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 

 

3. 5. 2021

4. 5. 2021

 

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek

19. 5. 2021

Odevzdání zápisového lístku

Do 2. 6. 2021

Náhradní termín  přijímacích zkoušek (JPZ)

2. 6. 2021

3. 6. 2021

Vyhlášení výsledků JPZ náhradní termín

14. 6. 2021

Odevzdání zápisového lísku JPZ náhradního termínu

Do 28. 6. 2021

Vyšší odborná škola:

obor 41-31N/04 Péče o krajinu:

počet přijímaných uchazečů:  60 denní studium, 30 dálkové studium

Odevzdání přihlášky

31. 5. 2021

 

Vyhlášení výsledků 1. kola PŘ

29. 6. 2021

 

Informace k povinnosti a podmínkám testování při přijímací zkoušce  

Podmínkou účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Chtěla bych vás požádat o přinesení potvrzení o negativním výsledku testování ze základní školy ne starší 7 dní. Toto potvrzení budeme od vás požadovat při vstupu do budovy školy při prezenci, která bude zahájena v 8:00 v přízemí školy.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Pokud by žák z vážného důvodu neměl potvrzení o testování, případně nemohlo být dle výše uvedených bodů nahrazeno, testování provedeme ve škole na místě před začátkem přijímací zkoušky.

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

Informace k testování uchazečů

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech. Na této stránce získáte informace o nabízených oborech a jednotlivých kolech přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor. Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

Kritéria přijímacího řízení - střední škola

Kritéria Přijímacího řízení - vyšší odborná škola

Formuláře přihlášek ke studiu naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Uchazeče VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.

 

Zobrazit všechny obory

 

Poznejte naší školu blíž - Video